Admission
Form

Žiadosť o vstup do materskej školy
(mesiaca)
(roku).
(Prijímame deti staršie ako 15 mesiacov)
Informácie o právnych zástupcoch:
Materská škola Espania ponúka celodenný program v niektorej z nasledujúcich jazykových kombinácií.
Naša najvýhodnejšia jazyková kombinácia / trieda je:
Jedna jazyková kombinácia:
Dvojjazyčná kombinácia:
Trojjazyčná kombinácia:
V súlade s § 7 zákona č. no. 428/2002 Zz o ochrane osobných údajov, ktorú dáva zákonný zástupca súhlas materskej školy s používaním a spracovaním osobných údajov uvedených v tejto forme.
(meno zákonného zástupcu veľkými písmenami)