Otváracie hodiny - Materská škola

Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00

Angličtina | Španielčina | Čínština
Materská škola registrovaná v sieti škôl ministerstva školstva Slovenskej republiky

Cenník

Lingvistické vzdelanie je investícia, pri ktorej platí – čím skorší začiatok a čím kvalitnejšia forma výučby, tým väčšie a dlhodobejšie budú benefity do života. V Espanii majú deti vytvorené ideálne podmienky na to, aby ešte pred nástupom na základnú školu dokázali komunikovať v dvoch až troch svetových jazykoch.

Výberu jazykovej kombinácie predchádzajú osobné odborné konzultácie, počas ktorých rodičom odprezentujeme najlepšie riešenia na základe ich prianí a očakávaní. Proces výučby je priebežne prispôsobovaný individuálnym potrebám dieťaťa.

MATERSKÁ ŠKOLA

Školné pre deti od 37 mesiacov zahrňuje:

 • Všetky pomôcky, učebné materiály, pracovné zošity, umelecké potreby, hudobné nástroje, športové potreby.
 • Jeden pohybový krúžok:
  • Tanečný krúžok vedený profesionálom (tanec, zumba, alebo balet)
  • Krúžok bojového umenia (aikido, karate, alebo judo)
  • Krúžok zameraný na rekreačnú alebo športovú aktivitu (lukostreľba, gymnastika, joga, alebo záhradkárstvo)
 • Hudobný krúžok vedený učiteľom hudby (flauta, violončelo, piano alebo bicie)
 • Systematický hravý pedagogický program v oblasti Matematika, Sociálne vedy, Zemepis, Umenie, Šport, Prírodoveda, Biológia a Písanie.
 • Pre deti nad 5 rokov doplňujúci pedagogický program : Dejiny, Svetová Architektúra, Informačné Technológie, Geometria, Čítanie, predškolská príprava.
 • Výlety, cestovné, vstupné na všetky akcie, do divadla alebo na výstavy, kultúrne akcie v rámci materskej školy, príprava oslavy narodenín a sprievodného programu.
 • Deťom sa venujú iba zahraniční učitelia, ktorí s dieťaťom strávia 850 až 1020 hodín v jednej jazykovej dvojkombinácií.
 • Škola zamestnáva slovensko-anglicky hovoriacich dozorujúcich pedagógov – Custodian teacher, ktorý zastupuje zahraničného učiteľa, poskytuje celodennú starostlivosť a výuku v danej triede v čase zastupovania zahraničného lektora (choroba, dovolenka, zmena lektora) 170 až 340 hodín ročne (vysokoškolsky vzdelaná osoba v oblasti predškolská pedagogika alebo elementárna pedagogika).
 • Deťom sa venujú iba vysokoškolsky vzdelaní učitelia, čím sme sa stali prvou materskou školou s požiadavkou na najvyššie vzdelanie učiteľov.

JASLIČKY

Školné pre deti od 18 do 36 mesiacov zahrňuje:

 • Plienky, pranie a žehlenie, prebaľovanie detí.
 • Služby asistenta učiteľa, ktorý pomáha pri kŕmení detí, prebaľovaní a pri pobyte detí vonku.
 • Všetky pomôcky, učebné materiály, pracovné zošity, umelecké potreby, hudobné nástroje, športové potreby.
 • Systematické hravé vzdelávanie v oblastiach matematika, motorika, sociálne vedy, základy zemepisu, kreslenie, pohybová príprava, prírodoveda.
 • Kultúrne akcie v rámci materskej školy, príprava oslavy narodenín a sprievodného programu.
 • Deťom sa venujú iba zahraniční učitelia, ktorí s dieťaťom strávia 850 až 1020 hodín v jednej jazykovej dvojkombinácií.
 • Škola zamestnáva slovensko-anglicky hovoriacich dozorujúcich pedagógov – Custodian teacher, ktorý zastupuje zahraničného učiteľa, poskytuje celodennú starostlivosť a výuku v danej triede v čase zastupovania zahraničného lektora (choroba, dovolenka, zmena lektora) 170 až 340 hodín ročne (vysokoškolsky vzdelaná osoba v oblasti predškolská pedagogika alebo elementárna pedagogika).
 • Deťom sa venujú iba vysokoškolsky vzdelaní učitelia, čím sme sa stali prvou materskou školou s požiadavkou na najvyššie vzdelanie učiteľov.
Prijímame posledné prihlášky do MŠ na školský rok 2023/2024. Počet detí na zápis je limitovaný.
Informujte sa o voľných miestach na +421 917 025 025 alebo stefkova@espania.sk
 • Anglicko-španielska trieda 1050,- €/mesiac
 • (zahraniční lektori, maximum 7 detí v skupine)
 • Anglicko-čínska trieda 1050,- €/mesiac
 • (zahraniční lektori, maximum 7 detí v skupine)
 • * Anglicko-španielsko-čínska trieda - cena na vyžiadanie
 • Celodenná strava 6.9,- €/deň
 • (raňajky, desiata, obed, olovrant, nápoje, ovocie, mliečne produkty)
Súkromná materská škola Espania so sídlom Kozia 25, Bratislava zriadená spoločnosťou MULTISOUND JAPAN, s.r.o, patrí pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je na základe zákona č. 596/2003 Z. z. oslobodená od platenia dane z pridanej hodnoty.

Zľavy

Deti do 3 rokov
Rodičia, ktorých deti navštevujú Espaniu, môžu požiadať o štátny grant 280,- €/mesiac na čiastočné pokrytie poplatkov v materskej škole. Nárok na grant vzniká v prípade, že dieťa je mladšie ako 3 roky a rodič pracuje alebo študuje. Žiadosť je potrebné podať na úrade práce podľa zákona 561/2008 Z. z.

Súrodenci
Ak navštevujú Espaniu súrodenci, rodičia môžu požiadať o zľavu vo výške 10% zo školného pre staršie dieťa. Po schválení žiadosti sa podpíše nový dodatok k zmluve.

Uvedený cenník je platný od 1.1.2023

Prijímame posledné prihlášky do MŠ na školský rok 2023/2024. Počet detí na zápis je limitovaný.
Informujte sa o voľných miestach na +421 917 025 025 alebo

Spoznajte nás osobne

Radi vám ukážeme, prečo je Espania jediná materská
škola svojho druhu na Slovensku. Dohodnite si návštevu
alebo videocall s riaditeľkou materskej školy a zodpovieme
všetky vaše otázky.

Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte
na +421 917 025 025

SK | EN | ES