Otváracie hodiny - Materská škola

Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00

Angličtina | Španielčina | Čínština
Materská škola registrovaná v sieti škôl ministerstva školstva Slovenskej republiky

Cenník

Lingvistické vzdelanie je investícia, pri ktorej platí – čím skorší začiatok a čím kvalitnejšia forma výučby, tým väčšie a dlhodobejšie budú benefity do života. V Espanii majú deti vytvorené ideálne podmienky na to, aby ešte pred nástupom na základnú školu dokázali komunikovať v dvoch až troch svetových jazykoch.

Výberu jazykovej kombinácie predchádzajú osobné odborné konzultácie, počas ktorých rodičom odprezentujeme najlepšie riešenia na základe ich prianí a očakávaní. Proces výučby je priebežne prispôsobovaný individuálnym potrebám dieťaťa.

MATERSKÁ ŠKOLA

Školné pre deti od 37 mesiacov zahrňuje:

 • Všetky pomôcky, učebné materiály, pracovné zošity, umelecké potreby, hudobné nástroje, športové potreby.
 • Jeden pohybový krúžok:
  • Tanečný krúžok vedený profesionálom (tanec, zumba, alebo balet)
  • Krúžok bojového umenia (aikido, karate, alebo judo)
  • Krúžok zameraný na rekreačnú alebo športovú aktivitu (lukostreľba, gymnastika, joga, alebo záhradkárstvo)
 • Hudobný krúžok vedený učiteľom hudby (flauta, violončelo, piano alebo bicie)
 • Systematický hravý pedagogický program v oblasti Matematika, Sociálne vedy, Zemepis, Umenie, Šport, Prírodoveda, Biológia a Písanie.
 • Pre deti nad 5 rokov doplňujúci pedagogický program : Dejiny, Svetová Architektúra, Informačné Technológie, Geometria, Čítanie, predškolská príprava.
 • Výlety, cestovné, vstupné na všetky akcie, do divadla alebo na výstavy, kultúrne akcie v rámci materskej školy, príprava oslavy narodenín a sprievodného programu.
 • Deťom sa venujú iba zahraniční učitelia, ktorí s dieťaťom strávia 850 až 1020 hodín v jednej jazykovej dvojkombinácií.
 • Škola zamestnáva slovensko-anglicky hovoriacich dozorujúcich pedagógov – Custodian teacher, ktorý zastupuje zahraničného učiteľa, poskytuje celodennú starostlivosť a výuku v danej triede v čase zastupovania zahraničného lektora (choroba, dovolenka, zmena lektora) 170 až 340 hodín ročne (vysokoškolsky vzdelaná osoba v oblasti predškolská pedagogika alebo elementárna pedagogika).
 • Deťom sa venujú iba vysokoškolsky vzdelaní učitelia, čím sme sa stali prvou materskou školou s požiadavkou na najvyššie vzdelanie učiteľov.

JASLIČKY

Školné pre deti od 24 do 36 mesiacov zahrňuje:

 • Plienky, pranie a žehlenie, prebaľovanie detí.
 • Služby asistenta učiteľa, ktorý pomáha pri kŕmení detí, prebaľovaní a pri pobyte detí vonku.
 • Všetky pomôcky, učebné materiály, pracovné zošity, umelecké potreby, hudobné nástroje, športové potreby.
 • Systematické hravé vzdelávanie v oblastiach matematika, motorika, sociálne vedy, základy zemepisu, kreslenie, pohybová príprava, prírodoveda.
 • Kultúrne akcie v rámci materskej školy, príprava oslavy narodenín a sprievodného programu.
 • Deťom sa venujú iba zahraniční učitelia, ktorí s dieťaťom strávia 850 až 1020 hodín v jednej jazykovej dvojkombinácií.
 • Škola zamestnáva slovensko-anglicky hovoriacich dozorujúcich pedagógov – Custodian teacher, ktorý zastupuje zahraničného učiteľa, poskytuje celodennú starostlivosť a výuku v danej triede v čase zastupovania zahraničného lektora (choroba, dovolenka, zmena lektora) 170 až 340 hodín ročne (vysokoškolsky vzdelaná osoba v oblasti predškolská pedagogika alebo elementárna pedagogika).
 • Deťom sa venujú iba vysokoškolsky vzdelaní učitelia, čím sme sa stali prvou materskou školou s požiadavkou na najvyššie vzdelanie učiteľov.
Prijímame posledné prihlášky do MŠ na školský rok 2023/2024. Počet detí na zápis je limitovaný.
Informujte sa o voľných miestach na +421 917 025 025 alebo stefkova@espania.sk
 • Anglicko-španielska trieda 1050,- €/mesiac
 • (zahraniční lektori, maximum 7 detí v skupine)
 • Anglicko-čínska trieda 1050,- €/mesiac
 • (zahraniční lektori, maximum 7 detí v skupine)
 • * Anglicko-španielsko-čínska trieda - cena na vyžiadanie
 • Celodenná strava 6.9,- €/deň
 • (raňajky, desiata, obed, olovrant, nápoje, ovocie, mliečne produkty)

Jendorázový poplatok

 • Administračný poplatok 366,- €
 • (Jednorazová nevratná platba na pokrytie administratívnych nákladov materskej školy.)
 • Záloha za stravné 100,- €
 • (Na konci zmluvného vzťahu bude záloha vrátená, za podmienky, že budú vzájomne vyrovnané platby.)
Súkromná materská škola Espania so sídlom Kozia 25, Bratislava zriadená spoločnosťou MULTISOUND JAPAN, s.r.o, patrí pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je na základe zákona č. 596/2003 Z. z. oslobodená od platenia dane z pridanej hodnoty.

Zľavy

Deti do 3 rokov
Rodičia, ktorých dieťa navštevuje materskú školu Espania majú právo na štátny príspevok na školné v sume 280 Eur / mesačne a to v prípade, ak je dieťa mladšie ako 3 roky a ak zákonný zástupca dieťaťa vykonáva zárobkovú činnosť buď ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo študuje dennou formou na vysokej škole. O štátny príspevok si môžete požiadať na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny a to na základe zákona č.561/2008 Z. z.

Súrodenci
V prípade ak materskú školu Espania navštevujú súrodenci je možné požiadať o zľavu pre staršieho súrodenca a to v sume 250 Eur / mesačne. V prípade schválenia zľavy je podpísaný dodatok k dohode o opatrovaní pre staršie dieťa ktorého školné sa ponižuje uvedenú zľavu.

Uvedený cenník je platný od 1.1.2023

Prijímame posledné prihlášky do MŠ na školský rok 2023/2024. Počet detí na zápis je limitovaný.
Informujte sa o voľných miestach na +421 917 025 025 alebo

Spoznajte nás osobne

Radi vám ukážeme, prečo je Espania jediná materská
škola svojho druhu na Slovensku. Dohodnite si návštevu
alebo videocall s riaditeľkou materskej školy a zodpovieme
všetky vaše otázky.

Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte
na +421 917 025 025

SK | EN | ES