Otváracie hodiny - Materská škola

Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00

Angličtina | Španielčina | Čínština
Materská škola registrovaná v sieti škôl ministerstva školstva Slovenskej republiky

Náš tím

Hoci rozprávame niekoľkými jazykmi a máme za sebou rôznorodé osobné a kariérne zázemie, všetkých nás spája rovnaký cieľ – pomáhať Vášmu dieťaťu objavovať svet v celej jeho kráse.

Spoznajte Espania tím!

Vedenie
Mgr. Stojanka Dolezhajova
Centrála (Bratislava)
RIADITEĽKA
Daša Janegová
Centrála (Topoľčany)
FINANČNÁ RIADITEĽKA
MBA. Miriam Itahashi
Centrála (Bratislava)
ZAKLADATEĽKA
Anglický pedagogický tím
Ba. Leyla Yildirim
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Lea Černická
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Ma. Emérita Romero Rivera
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Ba. Christina Karadimitri
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Vzdelanie: Bakalársky titul v odbore učiteľstvo anglického jazyka na Akdeniz University v Antálii, Turecko; absolvovala výmenné štúdium Erasmus, program učiteľstvo anglického jazyka na Trnavskej Univerzite.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala počas štúdia na vysokej škole, kde som vyučovala anglický jazyk detí predškolského a školského veku. Vždy som mala vášeň pre učenie a preto som sa rozhodla byť súčasťou školy, ktorá podporuje rast a rozkvet detí.
Vzdelanie: Študovala anglický jazyk na City Oxford College v Anglicku. Aktuálne študuje na Trnavskej Univerzite, odbor predškolská a elementárna pedagogika.
Práca v Espanii: Od malička som bola obklopená deťmi. Milujem prácu s deťmi. Počas môjho pobytu v Anglicku som získala veľa praktických a odborných skúsenosti ako asistentka učiteľa na základnej škole.
Vzdelanie: Študovala na Universtiy of Coruña v Španielsku, magisterský odbor Anglický jazyk a literatúra. Taktiež je magisterkou v odbore Učiteľstvo cudzích jazykov. Hovorí po španielsky a po anglicky.
Práca v Espanii: Po štúdiu na vysokej školy som pôsobila v oblasti vzdelávania, či už na stredných školách alebo jazykových inštitútoch. Učila som v Španielsku, Taliansku a Anglicku, čo mi umožnilo nahliadnuť do rôznych vzdelávacích systémov a metodológií. Na Espanii ma oslovil multikultúrny kontext, ako aj príležitosť naplno využiť moje skúsenosti a zručnosti.
Vzdelanie: Bakalár v odbore filológia so zameraním na učiteľstvo, Univerzita v Parose, Grécko. Je držiteľkou certifikátu zo znalosti Anglického jazyka z Michiganskej Univerzity.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala vďaka starostlivosti o deti. Náplňou práce bolo zabezpečenie denného režimu pre deti, tvorba a realizácia tvorivých aktivít. Vždy som chcela pracovať v materskej škole so skupinou detí a tak rozvíjať ich individualitu.
Španielsky pedagogický tím
Ba. Diego Camilo Buitrago Mantilla
Vedúci pedagóg
UČITEĽ ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Ba. Ivonne Slendy Hernandez Gamboa
LEKTORKA/ORGANIZÁTORKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V ŠPANIELSKOM JAZYKU
Ba. Carla Granados Expósito
Vedúci pedagóg
UČITEĽKA ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Ba. Sheila Cobo Campaña
LEKTORKA ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore anglický jazyk na Universidad Industrial de Santander v Kolumbii, bakalársky titul v odbore elementárna pedagogika na Escuela Normalista Superior v Piedecuesta v Kolumbii. Zároveň študoval Pyrenejské a latinskoamerických štúdie na Sorbonnskej Univezite v Paríži.
Práca v Espanii: Po skúsenostiach s prácou s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, mládeže a dospelých v mojej rodnej krajine Kolumbii, ako aj vo Francúzsku, som veľmi rád, že mám príležitosť stať sa súčasťou tímu Espania ako učiteľ španielčiny.
Vzdelanie: Bakalársky titul v odbore anglický jazyk na Universidad Industrial de Santander, Kolumbia; je absolventkou kurzu IELTS a Cambridge Advanced English Preparation v International House v Sydney, Austrália
Práca v Espanii: Vyučovaniu anglického jazyka sa venujem 5 rokov. Moja profesia je pre mňa vášeň a práca s deťmi je veľmi obohacujúca. Veľmi veľa som sa od nich naučila a budem sa snažiť im odovzdať to najlepšie. „Učitelia, ktorí milujú učenie, učia deti milovať učenie“.
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore elementárna a špeciálna pedagogika na Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Kanárske ostrovy, Španielsko.
Práca v Espanii: Dva roky som pracovala ako inštruktorka náboženskej výchovy pre deti a dorast na škole San Ingnacio de Loyola v Las Palmas de Gran Canaria. Skúsenosti s prácou s deťmi som získala ako asistentka pre deti so špeciálnymi potrebami na anglickej medzinárodnej škole v Bratislave. Práca v materskej škole Espania je skvelá príležitosť na ďalšie rozvíjanie mojej kariéry ako učiteľa a tiež na získanie ďalších informácií o nových kultúrach.
Vzdelanie: Magister v odbore učiteľstvo španielskeho jazyka ako cudzieho jazyka, Univerzita v Granade, Španielsko. Bakalár v odbore bilingválneho primárneho vzdelávania so špecializáciou na výučbu anglického jazyka ako cudzieho jazyka, Univerzita v Córdobe, Španielsko.
Práca v Espanii: Práca v MŠ Espania ma veľmi zaujala a cítila som, že je to pre mňa to pravé. Milujem deti a páči sa mi prostredie, ktoré Espania poskytuje. Mám dvojročné skúsenosti s prácou v rôznych vzdelávacích inštitúciách. Pracovala som v medzinárodnej materskej škole v Poznań v Poľsku a pôsobila som v rôznych školách v Španielsku.
Ba. Andrea Trenado Pajuelo
UČITEĽKA ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Vzdelanie: Študovala na Loyola Andalucia University v Španielsku, odbor primárne vzdelávanie. Učiteľské štúdium ukončila na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity. Taktiež absolvovala špecializačný kurz na výučbu detí a tínedžerov na European University Miguel de Cervantes v Španielsku. Hovorí po Španielsky a Anglicky.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala počas vysokoškolského štúdia na British School in Seville. Pracovala som ako opatrovateľka vo Švajčiarsku a pôsobila som ako učiteľka materskej školy v Cocoon Childcare v Írsku, kde som pracovala s deťmi vo veku 1 až 6 rokov. Tiež som viedla hodiny jógy pre deti.
Čínsky pedagogický tím
Hua-Yu Hung
LEKTORKA/ORGANIZÁTORKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V ČÍNSKOM JAZYKU
Bc. Yun-En Tsai
LEKTORKA/ORGANIZÁTORKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V ČÍNSKOM JAZYKU
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (čínština/angličtina) na Wenzao Ursuline University of Languages v Kaohsiungu, Taiwan. Doplňujúce vzdelanie - učiteľstvo čínskeho jazyka ako druhého jazyka v Chinese language center na National Tsing Hua University.
Práca v Espanii: Do materskej školy Espania som prišla po ukončení učiteľského programu čínštiny na Tsing Hua National University v Taiwane. Som veľmi šťastná a vďačná za príležitosť byť súčasťou tímu Espania. Pokúsim sa odovzdať čo najviac vedomostí deťom a povzbudiť ich v objavovaní nových vecí a rozširovaní ich obzorov. Rada trávim čas s deťmi a spoznávam nové kultúry. Verím, že práca v Espanii je tou najlepšou kombináciou.
Vzdelanie: Bakalár v odbore špeciálna pedagogika, National Normal University v Taipei, Taiwane.
Práca v Espanii: Počas štúdia som pracovala ako dobrovoľníčka pre výučbu deti so znevýhodnením a detí z odľahlých častí niekoľko rokov. Vtedy som si uvedomila, že toto je moja práca snov. Skúsenosti s prácou s deťmi som získala počas môjho pôsobenia ako učiteľka čínskeho jazyka v materskej škole na Slovensku.
Slovenský pedagogický tím
Mgr. Veronika Mokwe
Zastupkyňa riaditeľa
ODBORNÝ DOZORUJÚCI PEDAGÓG
Bc. Mária Vörösová
UČITEĽKA SLOVENSKÉHO JAZYKA
Mgr. Miroslava Rakúsová
ODBORNÝ DOZORUJÚCI PEDAGÓG
Mgr. Natália Štefancová
UČITEĽKA SLOVENSKÉHO JAZYKA
Vzdelanie: Magisterský titul v študijnom odbore učiteľstvo predmetov psychológia a pedagogika na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, absolventka špecializačného štúdia v odbore Školská psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.
Práca v Espanii: Počas štúdia som pracovala v dobrovoľníckej organizácii venovanej deťom s Downovým syndrómom. Pôsobila som ako psychológ v špecializovanej skupine s deťmi s poruchami správania, ako aj asistentka učiteľa pre deti s poruchami učenia. Pre prácu v MŠ Espania som sa rozhodla, pretože v nej vidím príležitosť, kde môžem využiť svoje vedomosti a skúsenosti.
Vzdelanie: Bakalár v odbore predškolská a elementárna pedagogika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, absolventka výmenného štúdia Erasmus na College of Education Upper-Austria, Linz, Rakúsko; aktuálne je študentkou magisterského štúdia, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala vďaka rôznym dobrovoľníckym organizácií, kde som pôsobila ako animátorka. Ďalej som pracovala ako lektorka krúžkov na základných školách. Skúsenosť s vyučovaním slovenského jazyka som získala počas pedagogickej praxi v materských a základných školách na Slovensku a v Rakúsku.
Vzdelanie: Magister v odbore Učiteľstvo akademických predmetov Španielsky jazyk a Výtvarná výchova, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Je absolventkou výmenného pobytu Erasmus na Universidad de Granada v Španielsku.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi v predškolskom veku som získala počas môjho 2 ročného pôsobenia v Bilingválnej lesnej materskej škole v Nitre. Po čase som sa rozhodla k práci s deťmi vrátiť a Espania mi túto jedinečnú príležitosť poskytla.
Vzdelanie: Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Hovorí po slovensky a po anglicky.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala počas vysokoškolského štúdia v súkromných jasliach a počas praxe v materskej a základných školách. Momentálne pracujem na základnej škole, kde sa venujem výchove a vzdelávaniu žiakov na prvom stupni. Vo voľnom čase sa venujem charitatívnej činnosti. Teší ma, že som dostala príležitosť pracovať v Espanii ako učiteľka slovenského jazyka detí predškolského veku.
Učitelia športu a hudby
Soňa Žigmundová
LEKTORKA HRY NA VIOLONČELO
Mgr. Alexandra Pokorná
LEKTORKA GYMNASTIKY
Marianna Porvažníková, Dis. art.
LEKTORKA HRY NA FLAUTU
Vzdelanie: She is a graduate of the Conservatory in Bratislava. She is currently a student at the University of Performing Arts.
Práca v Espanii: Pedagogicky pôsobím na Súkromnej umeleckej škola Gaudia v Trnave, kde vyučujem hru na violončele. Mám skúsenosti so súkromným vyučovaním hry na violončelo a klavír. Práca v Espanii ma zaujala z dôvodu, že ako jedna z mála materských škôl poskytuje hudobné vzdelávanie. Oboznámiť deti s nástrojom, rytmikou, rozvíjať hudobnú motoriku je u detí veľmi dôležité.
Vzdelanie: Magister v odbore kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe, na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
Práca v Espanii: Gymnastike sa venujem 16 rokov a bola som členkou reprezentácie SR, ako aj účastníčka ME a MS. V súčasnosti sa venujem trénovaniu športovej gymnastiky v Bratislave a tiež pôsobím ako hlavný tréner vzdušnej akrobacie v Rakúsku. V tejto práci vidím hlbší význam a som rada, že môžem odovzdávať ďalej to, čo naučili mňa.
Vzdelanie: Vyštudovala hru na priečnej flaute na Konzervatóriu v Bratislave, súčasne je študentkou na VŠMU v Bratislave
Práca v Espanii: Počas štúdia som vyučovala hru na zobcovú flautu v organizácii Krúžky v škole. Momentálne vyučujem na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave.
Administratíva
Ivana Putterstein
ADMINISTRATÍVA A ÚČTOVNÍCTVO
Ing. Wioletta Bujnová
ADMINISTRATÍVA A ÚČTOVNÍCTVO
Bc. Lea Kovácsová
Recepčná
EVENTOVÁ MANAŽÉRKA
Vzdelanie: Bakalár v odbore učiteľstvo slovenského a španielskeho jazyka a literatúry na UK v Bratislave. Je držiteľkou certifikátu C1 zo španielskeho jazyka. Hovorí po slovensky, anglicky a španielsky.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala doučovaním slovenského a španielskeho jazyka, kde som sa venovala deťom rôzneho veku. Som veľmi rada za príležitosť pracovať v materskej škole, kde sa môžem zdokonaľovať v tom, čo ma baví a naplno využívať jazyky, ktorým sa venujem už od detstva.
Nepedagogickí pracovníci
Dagmar Báchorová
TECHNICKÁ PRACOVNÍČKA ZODPOVEDNÁ ZA ČISTOTU
Anna Bartková
TECHNICKÁ PRACOVNÍČKA ZODPOVEDNÁ ZA ČISTOTU
Pavol Záhorský
ÚDRŽBÁR/ŠKOLNÍK
Gyöngyi Trnovská
MANAŽÉRKA STRAVOVANIA
Zodpovednosti: Zabezpečenie funkčného systému v MŠ Espania, zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov, frekvencie upratovania a dezinfekcie.
Práca v Espanii: Viem, aký dôležitý je pre deti poriadok a hygiena. Snažím sa v MŠ Espania vytvárať čisté, príjemné a útulné prostredie
Zodpovednosti: Zabezpečenie funkčného systému v MŠ Espania, zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov, frekvencie upratovania a dezinfekcie.
Práca v Espanii: Skúsenosti s upratovaním som získala počas práce v hoteloch s medzinárodnou klientelou ako chyžná.
Zodpovednosti: Zabezpečuje v rámci kompetencií plynulý priebeh činností v MŠ . Je zodpovedný za čistotu a poriadok na školskom ihrisku a spolupracuje s technickým pracovníkom pri riešení vzniknutých situácií.
Práca v Espanii: Som vďačný za príležitosť pracovať v MŠ Espania a tak spolupracovať s kolektívom rôznych národností a kultúr. Je to pre mňa zážitok a nová životná skúsenosť.
Zodpovednosti: Zodpovedá za prípravu týždenného menu, výdaj stravy pre deti a zamestnancov, príprava občerstvenia pri rôznych udalostiach.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala počas dlhoročnej práce ako vedúca v letných táboroch v zahraničí. Pracovala som na Americkej ambasáde, kde mojou náplňou práce bol catering a hostesing.
Prijímame posledné prihlášky do MŠ na školský rok 2023/2024. Počet detí na zápis je limitovaný.
Informujte sa o voľných miestach na +421 917 025 025 alebo

Spoznajte nás osobne

Radi vám ukážeme, prečo je Espania jediná materská
škola svojho druhu na Slovensku. Dohodnite si návštevu
alebo videocall s riaditeľkou materskej školy a zodpovieme
všetky vaše otázky.

Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte
na +421 917 025 025

SK | EN | ES