Otváracie hodiny - Materská škola

Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00

Angličtina | Španielčina | Čínština
Materská škola registrovaná v sieti škôl ministerstva školstva Slovenskej republiky

Náš tím

Hoci rozprávame niekoľkými jazykmi a máme za sebou rôznorodé osobné a kariérne zázemie, všetkých nás spája rovnaký cieľ – pomáhať Vášmu dieťaťu objavovať svet v celej jeho kráse.

Spoznajte Espania tím!

Vedenie
Mgr. Stojanka Dolezhajova
Centrála (Bratislava)
RIADITEĽKA
Daša Janegová
Centrála (Topoľčany)
FINANČNÁ RIADITEĽKA
MBA. Miriam Itahashi
Centrála (Bratislava)
ZAKLADATEĽKA
Anglický pedagogický tím
Ba. Leyla Yildirim
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Mgr. Natália Turčinová
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Lea Černická
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Viktória Kajdascy
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Vzdelanie: Bakalársky titul v odbore učiteľstvo anglického jazyka na Akdeniz University v Antálii, Turecko; absolvovala výmenné štúdium Erasmus, program učiteľstvo anglického jazyka na Trnavskej Univerzite.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala počas štúdia na vysokej škole, kde som vyučovala anglický jazyk detí predškolského a školského veku. Vždy som mala vášeň pre učenie a preto som sa rozhodla byť súčasťou školy, ktorá podporuje rast a rozkvet detí.
Vzdelanie: Magisterský titul v odbore lingvistika a aplikovaná lingvistika na Hangzhou Normal University v Číne; aktuálne sa externe venuje doktorandskému štúdiu v odbore environmentálne vzdelávanie na East China Normal University v Číne.
Práca v Espanii: Skúsenosti s učením a prácou s deťmi som získala počas môjho 10 ročného pôsobenia v Číne, kde som sa okrem štúdia venovala aj výučbe anglického jazyka detí aj dospelých. Espania vytvorila úžasné medzinárodné prostredie pre deti a ja som vďačná za príležitosť byť toho súčasťou.
Vzdelanie: Študovala anglický jazyk na City Oxford College v Anglicku. Aktuálne študuje na Trnavskej Univerzite, odbor predškolská a elementárna pedagogika.
Práca v Espanii: Od malička som bola obklopená deťmi. Milujem prácu s deťmi. Počas môjho pobytu v Anglicku som získala veľa praktických a odborných skúsenosti ako asistentka učiteľa na základnej škole.
Vzdelanie: V súčasnosti je študentkou externého bakalárskeho štúdia v odbore predškolská pedagogika na University of East London v Londýne a zároveň je študentkou sociálnej pedagogiky na Univerzite v Šoproni v Maďarsku.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala ako dobrovoľníčka v letných táboroch a v materskej škole. Keď som u seba objavila vášeň pre učenia, začala som pracovať v jazykovej škole, kde som učila deti predškolského veku. Vždy som chcela vyskúšať prácu v inom, zaujímavom prostredí a myslím si, že Espania je tým pravým miestom a som rada, že môžem byť súčasťou jej tímu.
Ba. Christina Karadimitri
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Vzdelanie: Bakalár v odbore filológia so zameraním na učiteľstvo, Univerzita v Parose, Grécko. Je držiteľkou certifikátu zo znalosti Anglického jazyka z Michiganskej Univerzity.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala vďaka starostlivosti o deti. Náplňou práce bolo zabezpečenie denného režimu pre deti, tvorba a realizácia tvorivých aktivít. Vždy som chcela pracovať v materskej škole so skupinou detí a tak rozvíjať ich individualitu.
Španielsky pedagogický tím
Ba. Diego Camilo Buitrago Mantilla
Vedúci pedagóg
UČITEĽ ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Ba. Ivonne Slendy Hernandez Gamboa
LEKTORKA/ORGANIZÁTORKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V ŠPANIELSKOM JAZYKU
Ba. Carla Granados Expósito
Vedúci pedagóg
UČITEĽKA ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Ba. Sheila Cobo Campaña
LEKTORKA ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore anglický jazyk na Universidad Industrial de Santander v Kolumbii, bakalársky titul v odbore elementárna pedagogika na Escuela Normalista Superior v Piedecuesta v Kolumbii. Zároveň študoval Pyrenejské a latinskoamerických štúdie na Sorbonnskej Univezite v Paríži.
Práca v Espanii: Po skúsenostiach s prácou s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, mládeže a dospelých v mojej rodnej krajine Kolumbii, ako aj vo Francúzsku, som veľmi rád, že mám príležitosť stať sa súčasťou tímu Espania ako učiteľ španielčiny.
Vzdelanie: Bakalársky titul v odbore anglický jazyk na Universidad Industrial de Santander, Kolumbia; je absolventkou kurzu IELTS a Cambridge Advanced English Preparation v International House v Sydney, Austrália
Práca v Espanii: Vyučovaniu anglického jazyka sa venujem 5 rokov. Moja profesia je pre mňa vášeň a práca s deťmi je veľmi obohacujúca. Veľmi veľa som sa od nich naučila a budem sa snažiť im odovzdať to najlepšie. „Učitelia, ktorí milujú učenie, učia deti milovať učenie“.
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore elementárna a špeciálna pedagogika na Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Kanárske ostrovy, Španielsko.
Práca v Espanii: Dva roky som pracovala ako inštruktorka náboženskej výchovy pre deti a dorast na škole San Ingnacio de Loyola v Las Palmas de Gran Canaria. Skúsenosti s prácou s deťmi som získala ako asistentka pre deti so špeciálnymi potrebami na anglickej medzinárodnej škole v Bratislave. Práca v materskej škole Espania je skvelá príležitosť na ďalšie rozvíjanie mojej kariéry ako učiteľa a tiež na získanie ďalších informácií o nových kultúrach.
Vzdelanie: Magister v odbore učiteľstvo španielskeho jazyka ako cudzieho jazyka, Univerzita v Granade, Španielsko. Bakalár v odbore bilingválneho primárneho vzdelávania so špecializáciou na výučbu anglického jazyka ako cudzieho jazyka, Univerzita v Córdobe, Španielsko.
Práca v Espanii: Práca v MŠ Espania ma veľmi zaujala a cítila som, že je to pre mňa to pravé. Milujem deti a páči sa mi prostredie, ktoré Espania poskytuje. Mám dvojročné skúsenosti s prácou v rôznych vzdelávacích inštitúciách. Pracovala som v medzinárodnej materskej škole v Poznań v Poľsku a pôsobila som v rôznych školách v Španielsku.
Čínsky pedagogický tím
Hua-Yu Hung
LEKTORKA/ORGANIZÁTORKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V ČÍNSKOM JAZYKU
Ba. Kexin Hong
UČITEĽKA ČÍNSKEHO JAZYKA
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (čínština/angličtina) na Wenzao Ursuline University of Languages v Kaohsiungu, Taiwan. Doplňujúce vzdelanie - učiteľstvo čínskeho jazyka ako druhého jazyka v Chinese language center na National Tsing Hua University.
Práca v Espanii: Do materskej školy Espania som prišla po ukončení učiteľského programu čínštiny na Tsing Hua National University v Taiwane. Som veľmi šťastná a vďačná za príležitosť byť súčasťou tímu Espania. Pokúsim sa odovzdať čo najviac vedomostí deťom a povzbudiť ich v objavovaní nových vecí a rozširovaní ich obzorov. Rada trávim čas s deťmi a spoznávam nové kultúry. Verím, že práca v Espanii je tou najlepšou kombináciou.
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore predškolská výchova na Ningde Normal University v Ningde, Čína.
Práca v Espanii: Vyštudovala som predškolskú pedagogiku a skúsenosti s výučbou som získala počas ročnej práce učiteľky v materskej škole a pracovala som aj ako súkromná učiteľka čínskeho jazyka. Som veľmi vďačná za možnosť pracovať v materskej škole Espania, a tak ďalej rozvíjať svoje schopnosti a odovzdávať deťom nové vedomosti. Mám veľmi rada pohyb a jógu, ktorej som sa ako inštruktorka jógy naplno venovala v mojej rodnej krajine.
Slovenský pedagogický tím
Mgr. Veronika Mokwe
Zastupkyňa riaditeľa
ODBORNÝ DOZORUJÚCI PEDAGÓG
Mgr. Zuzana Turjanová
ODBORNÝ DOZORUJÚCI PEDAGÓG
Vzdelanie: Magisterský titul v študijnom odbore učiteľstvo predmetov psychológia a pedagogika na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, absolventka špecializačného štúdia v odbore Školská psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.
Práca v Espanii: Počas štúdia som sa pracovala dobrovoľníckej organizácii venovanej deťom s Downovým syndrómom. Pôsobila som ako psychológ v špecializovanej skupine s deťmi s poruchami správania, ako aj asistentka učiteľa pre deti s poruchami učenia. Pre prácu v MŠ Espania som sa rozhodla, pretože v nej vidím príležitosť, kde môžem využiť svoje vedomosti a skúsenosti.
Vzdelanie: Magisterský titul v študijnom odbore sociálna práca na Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala ako inštruktorka rôznych letných táborov. V minulosti som pracovala ako au-pair v Španielsku, kde som nadobudla bohaté skúsenosti v starostlivosti o deti.
Učitelia športu a hudby
Katarína Vanáková
LEKTORKA HRY NA VIOLONČELO
Mgr. Alexandra Pokorná
LEKTORKA GYMNASTIKY
Marianna Porvažníková, Dis. art.
LEKTORKA HRY NA FLAUTU
Vzdelanie: Konzervatórium v Bratislave; momentálne navštevuje diplomové štúdium
Práca v Espanii: Prácu s deťmi mám veľmi rada a pohľad na to, ako napredujú je neopísateľný. Hudobné vzdelanie a hra na hudobnom nástroji ponúka značné benefity v rozvíjaní jemnej motoriky a estetického cítenia. Som veľmi rada, že pracujem práve v MŠ Espania, pretože dáva deťom príležitosť rozvíjať ich hudobné nadanie.
Vzdelanie: Magister v odbore kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe, na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
Práca v Espanii: Gymnastike sa venujem 16 rokov a bola som členkou reprezentácie SR, ako aj účastníčka ME a MS. V súčasnosti sa venujem trénovaniu športovej gymnastiky v Bratislave a tiež pôsobím ako hlavný tréner vzdušnej akrobacie v Rakúsku. V tejto práci vidím hlbší význam a som rada, že môžem odovzdávať ďalej to, čo naučili mňa.
Vzdelanie: Vyštudovala hru na priečnej flaute na Konzervatóriu v Bratislave, súčasne je študentkou na VŠMU v Bratislave
Práca v Espanii: Počas štúdia som vyučovala hru na zobcovú flautu v organizácii Krúžky v škole. Momentálne vyučujem na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave.
Administratíva
Bc. Mária Vörösová
Recepčná
OFFICE AND EVENT MANAŽÉRKA
Ivana Putterstein
ADMINISTRATÍVA A ÚČTOVNÍCTVO
Ing. Wioletta Bujnová
ADMINISTRATÍVA A ÚČTOVNÍCTVO
Vzdelanie: Bakalár v odbore predškolská a elementárna pedagogika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, absolventka výmenného štúdia Erasmus na College of Education Upper-Austria, Linz, Rakúsko; aktuálne je študentkou magisterského štúdia, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala vďaka rôznym dobrovoľníckym organizácií, kde som pôsobila ako animátorka. Ďalej som pracovala ako lektorka krúžkov na základných školách. Skúsenosť s vyučovaním slovenského jazyka som získala počas pedagogickej praxi v materských a základných školách na Slovensku a v Rakúsku.
Nepedagogickí pracovníci
Dagmar Báchorová
TECHNICKÁ PRACOVNÍČKA ZODPOVEDNÁ ZA ČISTOTU
Anna Bartková
TECHNICKÁ PRACOVNÍČKA ZODPOVEDNÁ ZA ČISTOTU
Pavol Záhorský
ÚDRŽBÁR/ŠKOLNÍK
Gyöngyi Trnovská
MANAŽÉRKA STRAVOVANIA
Zodpovednosti: Zabezpečenie funkčného systému v MŠ Espania, zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov, frekvencie upratovania a dezinfekcie.
Práca v Espanii: Viem, aký dôležitý je pre deti poriadok a hygiena. Snažím sa v MŠ Espania vytvárať čisté, príjemné a útulné prostredie
Zodpovednosti: Zabezpečenie funkčného systému v MŠ Espania, zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov, frekvencie upratovania a dezinfekcie.
Práca v Espanii: Skúsenosti s upratovaním som získala počas práce v hoteloch s medzinárodnou klientelou ako chyžná.
Zodpovednosti: Zabezpečuje v rámci kompetencií plynulý priebeh činností v MŠ . Je zodpovedný za čistotu a poriadok na školskom ihrisku a spolupracuje s technickým pracovníkom pri riešení vzniknutých situácií.
Práca v Espanii: Som vďačný za príležitosť pracovať v MŠ Espania a tak spolupracovať s kolektívom rôznych národností a kultúr. Je to pre mňa zážitok a nová životná skúsenosť.
Zodpovednosti: Zodpovedá za prípravu týždenného menu, výdaj stravy pre deti a zamestnancov, príprava občerstvenia pri rôznych udalostiach.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala počas dlhoročnej práce ako vedúca v letných táboroch v zahraničí. Pracovala som na Americkej ambasáde, kde mojou náplňou práce bol catering a hostesing.
Miroslava Bizoňová
VEDÚCA KONTROLÓRKA
SK | EN | ES