Recepcia: 
+421 917 025 025 | bratislava@espania.sk
Otváracie hodiny - Materská škola

Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00

Angličtina | Španielčina | Čínština
Materská škola registrovaná v sieti škôl ministerstva školstva Slovenskej republiky

Náš tím

Hoci rozprávame niekoľkými jazykmi a máme za sebou rôznorodé osobné a kariérne zázemie, všetkých nás spája rovnaký cieľ – pomáhať Vášmu dieťaťu objavovať svet v celej jeho kráse.

Spoznajte Espania tím!

Vedenie
Mgr. Stojanka Dolezhajova
Centrála (Bratislava)
RIADITEĽKA
Daša Janegová
Centrála (Topoľčany)
FINANČNÁ RIADITEĽKA
MBA. Miriam Itahashi
Centrála (Bratislava)
ZAKLADATEĽKA
Anglický pedagogický tím
Ba. Leyla Yildirim
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Ma. Danijela Marić
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Ba. James Patrick Lilly
LEKTOR ANGLICKÉHO JAZYKA
Mgr. Natália Turčinová
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Vzdelanie: Bakalársky titul v odbore učiteľstvo anglického jazyka na Akdeniz University v Antálii, Turecko; absolvovala výmenné štúdium Erasmus, program učiteľstvo anglického jazyka na Trnavskej Univerzite.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala počas štúdia na vysokej škole, kde som vyučovala anglický jazyk detí predškolského a školského veku. Vždy som mala vášeň pre učenie a preto som sa rozhodla byť súčasťou školy, ktorá podporuje rast a rozkvet detí.
Vzdelanie: Magisterský titul v odbore Anglický jazyk a literatúra, ako aj chorvátsky jazyk a literatúra na University of Arts v Mostare, Bosna a Hercegovina
Práca v Espanii: Vyučovaniu sa venujem takmer 10 rokov. Pôsobila som prevažne na jazykových školách v piatich rôznych krajinách ako Španielsko, Belgicko, Maroko, Chorvátsko, či Česká republika. Dôvod, prečo som si vybrala MŠ Espania, je ten, že verím, že jazykové vzdelávanie v rannom veku je tá najlepšia vec, ktorú môžete vášmu dieťaťu dať.
Vzdelanie: Bakalár v odbore prírodné vedy na University of Louisville, Kentucky, USA. Je držiteľom certifikátu TESOL v Cork, Írsko.
Práca v Espanii: Mám viac ako 4 ročné skúseností s prácou s deťmi vo veku od 2 do 6 rokov. V Nemecku som pracoval v súkromnej materskej škole s anglickým programom. Práca v materskej škole Espania ma zaujala preto, lebo vždy som chcel učiť deti nielen angličtinu, ale odovzdať im cenné znalosti o svete okolo nich prostredníctvom angličtiny. Výučba nie je len o zdieľaní vedomostí a skúseností, ale aj o spoločnom učení a prežívaní.
Vzdelanie: Magisterský titul v odbore lingvistika a aplikovaná lingvistika na Hangzhou Normal University v Číne; aktuálne sa externe venuje doktorandskému štúdiu v odbore environmentálne vzdelávanie na East China Normal University v Číne.
Práca v Espanii: Skúsenosti s učením a prácou s deťmi som získala počas môjho 10 ročného pôsobenia v Číne, kde som sa okrem štúdia venovala aj výučbe anglického jazyka detí aj dospelých. Espania vytvorila úžasné medzinárodné prostredie pre deti a ja som vďačná za príležitosť byť toho súčasťou.
Ba. Zuzana Visser
UČITEĽKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Vzdelanie: Bakalársky v odbore sociálne vedy so zameraním na medzinárodné vzťahy na University of Stellenbosch v Južnej Afrike
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala počas pôsobenia v Clamber Club babies v Južnej Afrike, kde som  viedla som detský fyzioterapeutický program pre deti od 0 do 2 rokov. Ďalej som pôsobila ako učiteľka pre deti od 3 do 6 rokov. Práca v MŠ Espania ma zaujala pre jej medzinárodné prostredie, vynikajúcu vnútornú štruktúru a profesionálny prístup učiteľov.
Španielsky pedagogický tím
Ba. Diego Camilo Buitrago Mantilla
Head teacher
UČITEĽ ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Rubén Alejandro Reyes Flores
LEKTOR/ORGANIZÁTOR VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V ŠPANIELSKOM JAZYKU
Ba. Ivonne Slendy Hernandez Gamboa
LEKTORKA ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Carla Granados Expósito
Vedúci pedagóg
UČITEĽKA ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore anglický jazyk na Universidad Industrial de Santander v Kolumbii, bakalársky titul v odbore elementárna pedagogika na Escuela Normalista Superior v Piedecuesta v Kolumbii. Zároveň študoval Pyrenejské a latinskoamerických štúdie na Sorbonnskej Univezite v Paríži.
Práca v Espanii: Po skúsenostiach s prácou s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, mládeže a dospelých v mojej rodnej krajine Kolumbii, ako aj vo Francúzsku, som veľmi rád, že mám príležitosť stať sa súčasťou tímu Espania ako učiteľ španielčiny.
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore inžinier správy systémov na Universidad Autónoma de Nuevo León v Monterrey, Mexiko.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou deťmi predškolského veku som získal ako učiteľ anglického jazyka v materskej škole v Mexiku, zároveň som pôsobil ako učiteľ na strednej a vysokej škole. Som veľmi rád za príležitosť pracovať v materskej škole Espania a tak spoznať kultúru Slovenska.
Vzdelanie: Bakalársky titul v odbore anglický jazyk na Universidad Industrial de Santander, Kolumbia; je absolventkou kurzu IELTS a Cambridge Advanced English Preparation v International House v Sydney, Austrália
Práca v Espanii: Vyučovaniu anglického jazyka sa venujem 5 rokov. Moja profesia je pre mňa vášeň a práca s deťmi je veľmi obohacujúca. Veľmi veľa som sa od nich naučila a budem sa snažiť im odovzdať to najlepšie. „Učitelia, ktorí milujú učenie, učia deti milovať učenie“.
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore elementárna a špeciálna pedagogika na Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Kanárske ostrovy, Španielsko.
Práca v Espanii: Dva roky som pracovala ako inštruktorka náboženskej výchovy pre deti a dorast na škole San Ingnacio de Loyola v Las Palmas de Gran Canaria. Skúsenosti s prácou s deťmi som získala ako asistentka pre deti so špeciálnymi potrebami na anglickej medzinárodnej škole v Bratislave. Práca v materskej škole Espania je skvelá príležitosť na ďalšie rozvíjanie mojej kariéry ako učiteľa a tiež na získanie ďalších informácií o nových kultúrach.
Čínsky pedagogický tím
Hua-Yu Hung
LEKTORKA/ORGANIZÁTORKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V ČÍNSKOM JAZYKU
Ba. Kexin Hong
UČITEĽKA ČÍNSKEHO JAZYKA
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (čínština/angličtina) na Wenzao Ursuline University of Languages v Kaohsiungu, Taiwan. Doplňujúce vzdelanie - učiteľstvo čínskeho jazyka ako druhého jazyka v Chinese language center na National Tsing Hua University.
Práca v Espanii: Do materskej školy Espania som prišla po ukončení učiteľského programu čínštiny na Tsing Hua National University v Taiwane. Som veľmi šťastná a vďačná za príležitosť byť súčasťou tímu Espania. Pokúsim sa odovzdať čo najviac vedomostí deťom a povzbudiť ich v objavovaní nových vecí a rozširovaní ich obzorov. Rada trávim čas s deťmi a spoznávam nové kultúry. Verím, že práca v Espanii je tou najlepšou kombináciou.
Vzdelanie: Bakalársky titul v študijnom odbore predškolská výchova na Ningde Normal University v Ningde, Čína.
Práca v Espanii: Vyštudovala som predškolskú pedagogiku a skúsenosti s výučbou som získala počas ročnej práce učiteľky v materskej škole a pracovala som aj ako súkromná učiteľka čínskeho jazyka. Som veľmi vďačná za možnosť pracovať v materskej škole Espania, a tak ďalej rozvíjať svoje schopnosti a odovzdávať deťom nové vedomosti. Mám veľmi rada pohyb a jógu, ktorej som sa ako inštruktorka jógy naplno venovala v mojej rodnej krajine.
Slovenský pedagogický tím
Mgr. Veronika Mokwe
Zastupkyňa riaditeľa
ODBORNÝ DOZORUJÚCI PEDAGÓG
Mgr. Zuzana Turjanová
ODBORNÝ DOZORUJÚCI PEDAGÓG
Bc. Mária Vöröšová
UČITEĽKA SLOVENSKÉHO JAZYKA
Vzdelanie: Magisterský titul v študijnom odbore učiteľstvo predmetov psychológia a pedagogika na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, absolventka špecializačného štúdia v odbore Školská psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.
Práca v Espanii: Počas štúdia som sa pracovala dobrovoľníckej organizácii venovanej deťom s Downovým syndrómom. Pôsobila som ako psychológ v špecializovanej skupine s deťmi s poruchami správania, ako aj asistentka učiteľa pre deti s poruchami učenia. Pre prácu v MŠ Espania som sa rozhodla, pretože v nej vidím príležitosť, kde môžem využiť svoje vedomosti a skúsenosti.
Vzdelanie: Magisterský titul v študijnom odbore sociálna práca na Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala ako inštruktorka rôznych letných táborov. V minulosti som pracovala ako au-pair v Španielsku, kde som nadobudla bohaté skúsenosti v starostlivosti o deti.
Vzdelanie: Bakalár v odbore predškolská a elementárna pedagogika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, absolventka výmenného štúdia Erasmus na College of Education Upper-Austria, Linz, Rakúsko; aktuálne je študentkou magisterského štúdia, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave
Práca v Espanii: Skúsenosti s prácou s deťmi som získala vďaka rôznym dobrovoľníckym organizácií, kde som pôsobila ako animátorka. Ďalej som pracovala ako lektorka krúžkov na základných školách. Skúsenosť s vyučovaním slovenského jazyka som získala počas pedagogickej praxi v materských a základných školách na Slovensku a v Rakúsku.
Učitelia športu a hudby
Katarína Vanáková
LEKTORKA HRY NA VIOLONČELO
Mgr. Alexandra Pokorná
LEKTORKA GYMNASTIKY
Marianna Porvažníková, Dis. art.
LEKTORKA HRY NA FLAUTU
Vzdelanie: Konzervatórium v Bratislave; momentálne navštevuje diplomové štúdium
Práca v Espanii: Prácu s deťmi mám veľmi rada a pohľad na to, ako napredujú je neopísateľný. Hudobné vzdelanie a hra na hudobnom nástroji ponúka značné benefity v rozvíjaní jemnej motoriky a estetického cítenia. Som veľmi rada, že pracujem práve v MŠ Espania, pretože dáva deťom príležitosť rozvíjať ich hudobné nadanie.
Vzdelanie: Magister v odbore kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe, na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
Práca v Espanii: Gymnastike sa venujem 16 rokov a bola som členkou reprezentácie SR, ako aj účastníčka ME a MS. V súčasnosti sa venujem trénovaniu športovej gymnastiky v Bratislave a tiež pôsobím ako hlavný tréner vzdušnej akrobacie v Rakúsku. V tejto práci vidím hlbší význam a som rada, že môžem odovzdávať ďalej to, čo naučili mňa.
Vzdelanie: Vyštudovala hru na priečnej flaute na Konzervatóriu v Bratislave, súčasne je študentkou na VŠMU v Bratislave
Práca v Espanii: Počas štúdia som vyučovala hru na zobcovú flautu v organizácii Krúžky v škole. Momentálne vyučujem na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave.
Administratíva
Mgr. Dominika Gerhardová
Recepčná
OFFICE A EVENT MANAŽÉRKA
Ivana Putterstein
ADMINISTRATÍVA A ÚČTOVNÍCTVO
Ing. Wioletta Bujnová
ADMINISTRATÍVA A ÚČTOVNÍCTVO
Vzdelanie: Magisterský titul v študijnom odbore psychológia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.
Práca v Espanii: Mám veľmi rada deti a práca v MŠ Espania ma zaujala najmä preto, lebo deťom ponúka multikultúrne prostredie a vedie ich k tolerancii a empatii. Vzdelanie je základom ľudského bytia a MŠ Espania dáva deťom príležitosť získať kvalitné vzdelanie a rozvíja ich jedinečnosť.
Nepedagogickí pracovníci
Dagmar Báchorová
TECHNICKÁ PRACOVNÍČKA ZODPOVEDNÁ ZA ČISTOTU
Anna Bartková
TECHNICKÁ PRACOVNÍČKA ZODPOVEDNÁ ZA ČISTOTU
Daniel Martiš
ÚDRŽBÁR/ŠKOLNÍK
Monika Petrová
MANAŽERKA STRAVOVANIA
Zodpovednosti: Zabezpečenie funkčného systému v MŠ Espania, zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov, frekvencie upratovania a dezinfekcie.
Práca v Espanii: Viem, aký dôležitý je pre deti poriadok a hygiena. Snažím sa v MŠ Espania vytvárať čisté, príjemné a útulné prostredie
Zodpovednosti: Zabezpečenie funkčného systému v MŠ Espania, zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov, frekvencie upratovania a dezinfekcie.
Práca v Espanii: Skúsenosti s upratovaním som získala počas práce v hoteloch s medzinárodnou klientelou ako chyžná.
Zodpovednosti: Zabezpečuje v rámci kompetencií plynulý priebeh činností v MŠ . Je zodpovedný za čistotu a poriadok na školskom ihrisku a spolupracuje s technickým pracovníkom pri riešení vzniknutých situácií.
Práca v Espanii: Príležitosť pracovať v materskej škole Espania je pre mňa výzvou naučiť sa nové veci a hlavne napriek rečovej bariére pracovať s tímom rôznych národností a kultúr. Je to pre mňa dobrodružstvo a nová životná skúsenosť.
Zodpovednosti: Príprava týždenného menu, výdaj stravy pre deti a zamestnancov, príprava občerstvenia pri rôznych udalostiach.
Práca v Espanii: Skúsenosti s výdajom stravy a prípravou občerstvenia som získala počas môjho pôsobenia v Zážitkovej reštaurácii. Mám veľmi rada deti a príležitosť pracovať v MŠ Espania je pre mňa novým dobrodružstvom ako aj poznávanie rôznych kultúr z celého sveta.
Miroslava Bizoňová
VEDÚCA KONTROLÓRKA
SK | EN