Otváracie hodiny - Materská škola

Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00

Angličtina | Španielčina | Čínština
Materská škola registrovaná v sieti škôl ministerstva školstva Slovenskej republiky

FAQ & Blogs

FAQ

Spísali sme pre vás odpovede
na najčastejšie otázky rodičov, ktorí uvažujú o umiestnení dieťaťa
do Espanie. Ak medzi nimi nenájdete, čo hľadáte, neváhajte nás
kontaktovať a ochotne vám povieme viac.

Koľko času trávia deti na čerstvom vzduchu?

Náš rozvrh je koncipovaný tak, aby mali deti – samozrejme, oblečené primerane vonkajším teplotám – možnosť tráviť dostatok času vonku, a to v každom ročnom období. Na jar a v lete navyše presúvame časť vyučovania do exteriérov, kde sa môžu deti venovať všetkým bežným aktivitám a zároveň byť na čerstvom vzduchu.

Nie je toho učenia na deti príliš veľa?

Deti sa v Espanii učia formou hry, čítania a pútavých rozhovorov. Učenie teda vnímajú ako celodenné hranie. Navyše sú pyšné na všetko nové, čo sa u nás naučia, a na každý úspech, ktorý dosiahnu. Stagnácia a nuda nie sú detskému mozgu vlastné.

Sú dva či tri cudzie jazyky pre deti zvládnuteľné?

Sú. Deti majú schopnosť naučiť sa toľko jazykov, s koľkými sa dostanú do kontaktu. Učenie prebieha prostredníctvom získavaných zručností a v našej škôlke získavajú znalosti jazyka takou istou formou, akoby išlo o ich materinský jazyk.

Ako vyzerá stravovanie a jedálny lístok?

Raňajky deťom servírujeme formou bufetových stolov. Na výber sú rôzne druhy pečiva, cereálií, mlieka, jogurtov, syrov, ovocia a zeleniny. Ako desiatu podávame čerstvé ovocie. Obed zahŕňa polievku, šalát a možnosť výberu medzi vegetariánskym a mäsovým/rybím pokrmom. Dbáme na používanie čerstvých prísad od overených dodávateľov a nepodávame bravčové ani kuracie mäso. Miesto toho deti dostávajú teľacie, králičie a morčacie mäso, ako aj ryby vysokej kvality – napríklad lososa či tuniaka. Na olovrant podávame domáce nátierky z čerstvej zeleniny, šalát, palacinky, domáce koláče a podobne. Deti, ktoré sa v škôlke zdržiavajú dlhšie, dostávajú aj večerné občerstvenie.

Sú všetci vaši lektori natívni spíkri?

Naši španielski a čínski lektori sú výhradne natívni spíkri. U anglických lektorov môže ísť buď o natívnych spíkrov, alebo o ľudí s bilingválnym zázemím (nenarodili sa v anglicky hovoriacej krajine, ale ovládajú angličtinu na natívnej úrovni).

Viete vyjsť v ústrety aj deťom s potravinovými intoleranciami a alergiami?

Áno, sme flexibilní a pripravení vyhovieť aj deťom so špeciálnym stravovacím režimom a obmedzeniami, či už prispôsobením jedla pripravovaného v škôlke špecifickým potrebám dieťaťa, alebo ponúkame rodičom možnosť donášať ich dieťaťu vlastné jedlo.

Akú metodológiu používate pri výučbe?

Ako škôlka, ktorá oslavuje diverzitu a odlišné kultúry, nelimitujeme našich lektorov nijakou jednotnou metodológiou. Členovia našich pedagogických tímov pochádzajú dovedna z vyše 20 krajín a 6 kontinentov. Každý z nich má za sebou iné akademické zázemie a každý tak prináša do Espanie unikátnu formu výučby. Deťom sa teda dostáva to najlepšie z metodologických a pedagogických prístupov z celého sveta.

Aké kurzy ponúkate mimo hlavného rozvrhu?

Popri povinných predmetoch, ako sú matematika, sociálne vedy, geografia, umenie, čítanie a písanie, šport a hudobná výchova, ponúkame viaceré voliteľné kurzy – napríklad plávanie, korčuľovanie, lezenie alebo lyžovanie.

Chodievate s deťmi na výlety?

Áno. Deti majú možnosť zbierať bezprostredné zážitky v reálnom prostredí – v operách, divadlách, galériách, pamätníkoch, zoologických záhradách, na farmách či v múzeách. S mladšími chodievame na prechádzky do blízkych parkov alebo pozývame hostí s programom pre deti priamo do škôlky. V Espanii nezažívame ani chvíľku nudy. Buď sa vydávame za zábavou, alebo zábava príde za nami.

Aké školy zvyknú deti navštevovať po absolvovaní Espanie?

Rodičia sa zvyčajne rozhodnú pre školu s anglickým vyučovacím jazykom. Espania dáva garanciu, že po absolvovaní štúdia u nás dosiahne dieťa vedomostný a osobnostný level, ktorý postačí na prijatie na akúkoľvek základnú školu na Slovensku.

Mali by deti pokračovať vo výučbe jazykov aj po skončení štúdia v Espanii?

Určite. Deti by mali byť v každodennom kontakte s jazykom aspoň do dovŕšenia desiateho roku. Hoci je zaistenie ich neskoršej výučby v rukách rodičov, Espania ponúka odbornú asistenciu – v prípade záujmu vieme rodičov spojiť s lektormi a inštitúciami, ktorých profesionalite a kvalitatívnej úrovni plne dôverujeme.

Koľko detí je v jednej triede?

V našich dvojjazyčných a trojjazyčných triedach nikdy nie je naraz viac ako sedem detí. Po celý čas sa im venuje zahraničný lektor, ktorému asistuje slovensko-anglický pedagóg. Úlohou asistenta je byť neustále k dispozícii a pomáhať deťom v učebnom procese.

Prijímate aj deti, ktoré ešte nosia plienky?

Áno a nielen to. Po dohode vieme iniciovať tréning na nočník vtedy, keď rodičia uvážia, že je naň dieťa pripravené. Prvé kroky k tréningu začíname podnikať, len čo sa dieťa etabluje na nové prostredie a cíti sa u nás ako doma.

Pomáhate mladším deťom pri jedení či obliekaní?

Pravdaže. Mladšie deti kŕmia učitelia a asistenti, prípadne ich povzbudzujeme k tomu, aby zvládli kŕmenie s našou malou pomocou aj samy. Vždy pri tom zohľadňujeme individuálny vývoj dieťaťa. V Espanii učíme aj základy jedálenskej etikety, správne používanie príboru či vedenie k samostatnosti pri naberaní jedál a nalievaní nápojov.

Uvažujem o Espanii. Môžem ako rodič navštíviť vašu škôlku?

Áno, rodičia sú u nás kedykoľvek srdečne vítaní. Stačí si dohodnúť termín stretnutia s našou pani riaditeľkou na čísle +421 917 025 025. Počas návštevy vás vedenie škôlky prevedie našimi tvorivými učebňami, podrobne vysvetlí edukačný program a ochotne zodpovie všetky vaše otázky.

Ako prebieha adaptačný proces?

Adaptačný proces v našej škôlke je na mieru prispôsobený každému dieťaťu. Závisí od jeho povahy, predchádzajúcich skúseností v iných škôlkach, od citovej naviazanosti na rodiča alebo iného člena rodiny a mnohých iných faktorov. Na začiatku pozývame rodičov na iniciačné stretnutie s našimi učiteľmi, kde sa o dieťati dozvieme viac a kde s rodičmi preberieme najlepšie možnosti výučby a dennej starostlivosti, aby obe plne zodpovedali ich individuálnym nárokom. Na základe informácií zo stretnutia sa zvolí najvhodnejší postup adaptácie.

V akom veku začínate u detí s výučbou predmetov?

Výučba sa začína prakticky od prvého dňa v škôlke, nezávisle od veku dieťaťa. Naše sylaby sú starostlivo navrhnuté tak, aby boli aplikovateľné na všetky vekové kategórie. Prirodzene, úroveň, na akej sú jednotlivé témy vyučované a prezentované, ako aj príslušné aktivity, vždy prispôsobujeme veku detí v danej skupine.

Akým spôsobom a ako často prebieha reportovanie?

Rodičia dostávajú správy zo škôlky každý deň, a to prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Súčasťou reportovania je podrobný výpis denných aktivít a predmetov, čas spania či hier na čerstvom vzduchu, ako aj sprievodné fotky a videá z daného dňa. Rodičom každé ráno doručíme aktuálny jedálny lístok.

Na týždennej báze posielame rodičom sumarizáciu predchádzajúcich dní a plány na tie najbližšie prostredníctvom newsletterov, doručovaných priamo do ich e-mailových schránok.

Dvakrát ročne organizujeme pre rodičov otvorené lekcie, kde im učiteľ názorne predvedie pokrok dieťaťa vo výučbe jazykov, ale aj novonadobudnuté vedomosti z rôznych predmetov. Otvorené lekcie sú zároveň miestom, kde môžu rodičia prediskutovať s predstaviteľmi škôlky všetko, čo ich zaujíma.

Ak má rodič akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa napredovania dieťaťa, postrehy či návrhy, je u nás vítaný každý pracovný deň medzi 12.00 a 13.00. Tento čas je vyhradený na osobné stretnutia rodičov s učiteľmi a riaditeľkou škôlky.

Blogs

Viacjazyčný škôlkar má lepší štart do života

Anglické spíkovanie medzi hračkami už nestačí. Najlepšie materské školy vo svete dnes ponúkajú viacjazyčnú výučbu so starostlivo nakoncipovaným výberom jazykov, ktoré budú podľa ekonomických prognóz určovať zajtrajší chod sveta.

Čítaj ďalej
Prvá škôlka, ktorá v deťoch rozvíja 8 typov inteligencie

Vedeli ste, že výška IQ rozhoduje o úspešnosti človeka len z dvadsiatich percent? Existuje až 8 typov inteligencie. Čím skôr s nimi dieťa zoznámite, tým rýchlejšie môžete objaviť a rozvíjať jeho prirodzený talent.

Čítaj ďalej
Prijímame posledné prihlášky do MŠ na školský rok 2023/2024. Počet detí na zápis je limitovaný.
Informujte sa o voľných miestach na +421 917 025 025 alebo

Spoznajte nás osobne

Radi vám ukážeme, prečo je Espania jediná materská
škola svojho druhu na Slovensku. Dohodnite si návštevu
alebo videocall s riaditeľkou materskej školy a zodpovieme
všetky vaše otázky.

Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte
na +421 917 025 025

SK | EN | ES