Otváracie hodiny - Materská škola

Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00

Angličtina | Španielčina | Čínština
Materská škola registrovaná v sieti škôl ministerstva školstva Slovenskej republiky

Sedem Espania princípov

1. UNIKÁTNY MULTILINGVÁLNY ZÁŽITOK

Na rozdiel od tradičných jazykových materských škôl založených na konvenčnom koncepte výučby cudzieho jazyka, v Espanii ide o formu „získavaných“ lingvistických zručností, čo je pre dieťa hravejšie a efektívnejšie.

2. AUTENTICKÉ UČENIE

Tím zahraničných lektorov s medzinárodnými skúsenosťami vnáša do výučby mix svetových edukačných trendov a prístupov. Každý zo sylabov je koncipovaný tak, aby bol pre dieťa atraktívny, vťahujúci a prispôsobený individuálnej úrovni jednotlivcov.

3. OSOBNÝ PRÍSTUP A OSLAVA DIVERZITY

Vďaka nízkemu počtu žiakov (max. sedem v jednej triede) je dynamika vzťahu dieťa–učiteľ voľnejšia a deti sa môžu priamo podieľať na tvorbe obsahu budúcich hodín. Espania vyniká najlepším pomerom učiteľov na jedného žiaka spomedzi všetkých materských škôl na Slovensku.

Vyzdvihujeme originalitu osobností a oslavou jedinečnosti podnecujeme v deťoch prirodzenú úctu a rešpekt k odlišným kultúram či národnostiam.

4. TRIEDY S ATMOSFÉROU IHRÍSK

Pri výučbe zohráva dôležitú úlohu priestor, preto na jeho zariadenie kladieme zvláštny dôraz. Naše tematické triedy pripomínajú svojím invenčným hravým dizajnom ihriská a pomáhajú dotvoriť prostredie motivujúce k spoznávaniu.

5. SPOLOČNE OBJAVUJEME SVET

Výlety do prírody, múzeí a galérií či návštevy inšpiratívnych hostí u nás vyberáme so zreteľom na to, aby dieťaťu hravou formou ukázali krásy a pestrosť sveta.

6. MÁME RADI UMENIE A ŠPORT

Špecializované predmety zamerané na umenie a šport vyučujú profesionálni umelci a športovci, ktorí deťom vnuknú nielen správnu techniku, ale predovšetkým radosť z rozvíjania vlastného talentu a pohybového nadania.

7. ZDRAVÉ DIEŤA & ZDRAVÁ PLANÉTA

Espania ctí princípy trvalej udržateľnosti a prostredníctvom ekologických tém deti učí, ako zachovať zdravie našej planéty. Rovnakú pozornosť venujeme osvete zdravej stravy. Spĺňa najprísnejšie kritériá výživovej kvality a pochádza výlučne od overených lokálnych dodávateľov.

Prijímame posledné prihlášky do MŠ na školský rok 2023/2024. Počet detí na zápis je limitovaný.
Informujte sa o voľných miestach na +421 917 025 025 alebo

Spoznajte nás osobne

Radi vám ukážeme, prečo je Espania jediná materská
škola svojho druhu na Slovensku. Dohodnite si návštevu
alebo videocall s riaditeľkou materskej školy a zodpovieme
všetky vaše otázky.

Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte
na +421 917 025 025

SK | EN | ES