Otváracie hodiny - Materská škola

Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00

Angličtina | Španielčina | Čínština
Materská škola registrovaná v sieti škôl ministerstva školstva Slovenskej republiky

Denný rozvrh

Malé vekové skupiny
(2 ročné)

Čas Rozvrh Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
07:30 - 08:15 Raňajky Raňajky Raňajky Raňajky Raňajky
08:15 - 08:30 Ranné cvičenie Ranné cvičenie Ranné cvičenie Ranné cvičenie Ranné cvičenie
08:30 - 09:00 Prvá hodina ROZPRÁVANIE PRÍBEHOV PRÍRODOVEDA/ BIOLÓGIA ŠPORT MATEMATIKA / VEDY UMENIE
09:00 - 09:15 Desiata Desiata Desiata Desiata Desiata
09:15 - 09:30 Prebaľovanie plienok Prebaľovanie plienok Prebaľovanie plienok Prebaľovanie plienok Prebaľovanie plienok
09:30 - 10:00 Hry a aktivity vonku Hry a aktivity vonku Hry a aktivity vonku Hry a aktivity vonku Hry a aktivity vonku
10:00 - 10:15 Čas na pitie Čas na pitie Čas na pitie Čas na pitie Čas na pitie
10:15 - 10:45 Druhá hodina HODINA HUDBY SPOLOČENSKÉ VEDY ZEMEPIS HODINA VARENIA Čas na bláznenie/ŠPORT
10:45 - 11:15 Obed Obed Obed Obed Obed
11:15 - 11:45 Rozvoj hygienických návykov/ prebaľovanie plienok Rozvoj hygienických návykov/ prebaľovanie plienok Rozvoj hygienických návykov/ prebaľovanie plienok Rozvoj hygienických návykov/ prebaľovanie plienok Rozvoj hygienických návykov/ prebaľovanie plienok
11:45 - 14:00
Spánok

Spánok

Spánok

Spánok

Spánok
14:00 - 14:15 Obliekanie a prebaľovanie plienok Obliekanie a prebaľovanie plienok Obliekanie a prebaľovanie plienok Obliekanie a prebaľovanie plienok Obliekanie a prebaľovanie plienok
14:15 - 14:30 Olovrant Olovrant Olovrant Olovrant Olovrant
14:30 - 15:00 Tretia hodina PRÍRODOVEDA & BIOLÓGIA MATEMATIKA/VEDY ROBOTIKA / INŽINIERSTVO
ŠPORT/STAVANIE S BLOKMI
ĽUDSKÉ TELO
15:00 - 15:15 Prebaľovanie plienok / čas na pitie Prebaľovanie plienok / čas na pitie Prebaľovanie plienok / čas na pitie Prebaľovanie plienok / čas na pitie Prebaľovanie plienok / čas na pitie
15:15 - 16:00 Štvrtá hodina SPOLOČENSKÉ VEDY HODINA HUDBY BÁBKOVÉ DIVADLO / ROZPRÁVKA PRÍRODOVEDA & BIOLÓGIA ZEMEPIS
16:00 - 16:45 Čas na maľovanie a stavebné hry Hry vonku Čas na maľovanie a stavebné hry Hry vonku Čas na maľovanie a stavebné hry
16:45 - 17:00 Prebaľovanie plienok Prebaľovanie plienok Prebaľovanie plienok Prebaľovanie plienok Prebaľovanie plienok
17:00 - 18:00 Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov
*Tento rozvrh sa môže líšiť v závislosti od typu, konkrétnej skupiny, veku, mimoškolských aktivít, výletov atď.
*Celodennú starostlivosť poskytuje zahraničný učiteľ
Vyučovacie hodiny v čínštine, španielčine alebo angličtine su založené na jazykovej skupine a týždni

Stredné vekové skupiny
(vo veku 3 - 4 rokov)

Čas Rozvrh Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
07:30 - 08:15 Raňajky Raňajky Raňajky Raňajky Raňajky
08:15 - 08:30 Ranné cvičenie Ranné cvičenie Ranné cvičenie Ranné cvičenie Ranné cvičenie
08:30 - 09:15 HODINY VARENIA UMENIE VEDY SPOLOČENSKÉ VEDY ZEMEPIS
09:10 - 09:15 Prestávka na toaletu a pitie Prestávka na toaletu a pitie Prestávka na toaletu a pitie Prestávka na toaletu a pitie Prestávka na toaletu a pitie
09:15 - 09:45 Druhá hodina MATEMATIKA / VEDY SPOLOČENSKÉ VEDY PRÍRODOVEDA & BIOLÓGIA ŠPORT MATEMATIKA / VEDY
09:45 - 10:00 Desiata Desiata Desiata Desiata Desiata
10:00 - 11:00 Čas vonku AKTIVITY VONKU FLAUTA/HODINA HUDBY AKTIVITY VONKU AKTIVITY VONKU VIOLONČELO/HODINA HUDBY
11:00 - 11:15 Prestávka na toaletu a pitie Prestávka na toaletu a pitie Prestávka na toaletu a pitie Prestávka na toaletu a pitie Prestávka na toaletu a pitie
11:15 - 11:45 Obed Obed Obed Obed Obed
11:45 - 12:15 Rozvoj hygienických návykov/ prezliekanie Rozvoj hygienických návykov/ prezliekanie Rozvoj hygienických návykov/ prezliekanie Rozvoj hygienických návykov/ prezliekanie Rozvoj hygienických návykov/ prezliekanie
12:15 - 14:00 Spánok Spánok Spánok Spánok Spánok
14:00 - 14:15 Rozvoj hygienických návykov/ prezliekanie Rozvoj hygienických návykov/ prezliekanie Rozvoj hygienických návykov/ prezliekanie Rozvoj hygienických návykov/ prezliekanie Rozvoj hygienických návykov/ prezliekanie
14:15 - 14:45 Tretia hodina SPOLOČENSKÉ VEDY MATEMATIKA/VEDY UMENIE MATEMATIKA/VEDY PRÍRODOVEDA & BIOLÓGIA
14:45 - 15:00 Olovrant Olovrant Olovrant Olovrant Olovrant
15:00 - 16:00 Štvrtá hodina GYMNASTIKA/ŠPORT PRÍBEHY A ROZPRÁVKY / BÁBKOVÉ DIVADLO HODINA HUDBY ROZPRÁVANIE PRÍBEHOV ŠPORT
16:00 - 17:00 Čas na maľovanie a stavebné hry Hry vonku Čas na maľovanie a stavebné hry Hry vonku Čas na maľovanie a stavebné hry
17:00 - 18:00 Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov
*Tento rozvrh sa môže líšiť v závislosti od typu, konkrétnej skupiny, veku, mimoškolských aktivít, výletov atď.
*Celodennú starostlivosť poskytuje zahraničný učiteľ
Vyučovacie hodiny v čínštine, španielčine alebo angličtine su založené na jazykovej skupine a týždni
Hudobné a športové hodiny su pod vedením odborných učiteľov

Predškoláci
(vo veku 5 - 6 rokov)

Čas Rozvrh Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
07:30 - 08:15 Raňajky Raňajky Raňajky Raňajky Raňajky
08:15 - 08:30 Ranné cvičenie Ranné cvičenie Ranné cvičenie Ranné cvičenie Ranné cvičenie
08:30 - 09:15 Prvá hodina ZEMEPIS A ARCHITEKTÚRA ROBOTIKA A PROGRAMOVANIE MATEMATIKA/VEDY HODINA VARENIA A ETIKETY ŠPORT
09:15 - 10:00 Druhá hodina FLAUTA/HODINA HUDBY UMENIE VIOLONČELO/HODINA HUDBY PRÍRODOVEDA & BIOLÓGIA SPOLOČENSKÉ VEDY
10:00 - 10:15 Desiata Desiata Desiata Desiata Desiata
10:15 - 11:00 MATEMATIKA/VEDY ROZPRÁVANIE A
ČÍTANIE PRÍBEHOV
UMENIE ROBOTIKA A PROGRAMOVANIE MATEMATIKA / VEDY
11:00 - 11:45 AKTIVITY VONKU AKTIVITY VONKU AKTIVITY VONKU AKTIVITY VONKU AKTIVITY VONKU
11:45 - 12:15 Obed Obed Obed Obed Obed
12:15 - 12:30 Rozvoj hygienických návykov Rozvoj hygienických návykov Rozvoj hygienických návykov Rozvoj hygienických návykov Rozvoj hygienických návykov
12:30 - 13:00 Film v cudzom jazyku Film v cudzom jazyku Film v cudzom jazyku Film v cudzom jazyku Film v cudzom jazyku
13:00 - 13:15 Komunikácia - etické,
morálne a osobné témy
Komunikácia - etické,
morálne a osobné témy
Komunikácia - etické,
morálne a osobné témy
Komunikácia - etické
morálne a osobné témy
Komunikácia - etické,
morálne a osobné témy
13:15 - 14:00 Šport / Hry Šport / Hry Šport / Hry Šport / Hry Šport / Hry
14:00 - 15:00 PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA PRÍRODOVEDA & BIOLÓGIA PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA SPOLOČENSKÉ VEDY PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA
15:00 - 15:15 Olovrant Olovrant Olovrant Olovrant Olovrant
15:15 - 16:00 PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA ŠPORTOVÝ AEROBIK PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA GYMNASTIKA PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA
16:00 - 17:00 Čas na maľovanie a stavebné hry Hry vonku Čas na maľovanie a stavebné hry Hry vonku Čas na maľovanie a stavebné hry
17:00 - 18:00 Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov Večerné občerstvenie a príchod rodičov
*Tento rozvrh sa môže líšiť v závislosti od typu, konkrétnej skupiny, veku, mimoškolských aktivít, výletov atď.
*Celodennú starostlivosť poskytuje zahraničný učiteľ
Vyučovacie hodiny v čínštine, španielčine alebo angličtine su založené na jazykovej skupine a týždni
Hudobné a športové hodiny su pod vedením odborných učiteľov
Predškolská príprava pod vedením odborného pedagóga
Aktivity pre deti, ktoré poobede nespia
Prijímame posledné prihlášky do MŠ na školský rok 2023/2024. Počet detí na zápis je limitovaný.
Informujte sa o voľných miestach na +421 917 025 025 alebo

Spoznajte nás osobne

Radi vám ukážeme, prečo je Espania jediná materská
škola svojho druhu na Slovensku. Dohodnite si návštevu
alebo videocall s riaditeľkou materskej školy a zodpovieme
všetky vaše otázky.

Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte
na +421 917 025 025

SK | EN | ES