Otváracie hodiny - Materská škola

Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00

Angličtina | Španielčina | Čínština
Materská škola registrovaná v sieti škôl ministerstva školstva Slovenskej republiky

Espania
 – 

Skvelý štart do života

Natívni spíkri

Na rozdiel od tradičných jazykových materských škôl založených na konvenčnom koncepte výučby cudzieho jazyka v Espanii ide o formu „získavaných“ lingvistických zručností, čo je pre dieťa prirodzenejšie a efektívnejšie.

Cudzí jazyk sa tak nestáva cieľom, ale nástrojom výučby a slúži ako štandardný komunikačný prostriedok pri celom spektre aktivít v materskej škole, aj na eventoch mimo materskej školy, a to všetko pod vedením profesionálnych lektorov a natívnych spíkrov.

Úcta k vedomostiam a ku svetovým kultúram

Ako prvá a jediná materská škola svojho druhu na Slovensku dáva Espania rodičom príležitosť pripraviť deti na vysoké nároky moderného systému vzdelávania, a to na svetovej úrovni. Už v predškolskom veku tak získajú cenný vedomostný náskok, ktorý im v dospelosti otvorí dvere do tých najprestížnejších vzdelávacích inštitúcií. Medzinárodný lektorský tím pomáha vytvoriť v triedach kozmopolitnú atmosféru „otvorenej mysle“, deťom vštepuje prirodzený rešpekt a úctu k svetovým kultúram.

Matematika, robotika či sociálne vedy na rozvrhu hodín v Espanii môžu vyvolávať dojem, že dieťa je v priebehu dňa prestimulované príliš náročnou výučbou. V skutočnosti je každý zo sylabov koncipovaný tak, aby bol pre dieťa maximálne atraktívny, vťahujúci a prispôsobený individuálnej úrovni jednotlivcov.

Maximálne sedem detí v skupine

Vďaka nízkemu počtu žiakov (max. sedem v jednej triede) a autentickej forme výučby vychádzajúcej z filozofie „učenie hrou“ je dynamika vzťahu dieťa–učiteľ voľnejšia a deti sa môžu priamo podieľať na tvorbe obsahu budúcich hodín.

Tak ako dbáme na vysokú úroveň výučby, záleží nám aj na tom, aby bolo získavanie vedomostí v každom momente hravé a dieťa vždy odchádzalo domov s nadšením malého bádateľa. Preto sú naše priestory rovnako pútavé a unikátne, ako samotný edukačný program.

Espania už viac ako desať rokov nabáda k objavovaniu sveta bez geografických a kultúrnych hraníc.

Dnes Espania, raz možno oxford

Ak dieťa už v ranom detstve nasmerujete ku kvalitnému všestrannému vzdelaniu v jazykoch, ktoré sú kľúčové pre svetovú ekonomiku, je to ten najlepší štart do života. Do života plného príležitostí a ambícií bez limitov.

Espania je multilingválna privátna materská škola s vyučovaním v anglickom, španielskom a čínskom jazyku, a s prepracovaným edukačným programom, ktorý podchytáva individuálne umelecké, akademické a športové nadanie dieťaťa, rozvíja jeho kreativitu, kritické myslenie, sociálnu, ako aj environmentálnu zodpovednosť.

Prijímame posledné prihlášky do MŠ na školský rok 2023/2024. Počet detí na zápis je limitovaný.
Informujte sa o voľných miestach na +421 917 025 025 alebo

Spoznajte nás osobne

Radi vám ukážeme, prečo je Espania jediná materská
škola svojho druhu na Slovensku. Dohodnite si návštevu
alebo videocall s riaditeľkou materskej školy a zodpovieme
všetky vaše otázky.

Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte
na +421 917 025 025

SK | EN | ES