Otváracie hodiny - Materská škola

Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00

Angličtina | Španielčina | Čínština
Materská škola registrovaná v sieti škôl ministerstva školstva Slovenskej republiky

Prvá škôlka, ktorá v deťoch rozvíja 8 typov inteligencie

Vedeli ste, že výška IQ rozhoduje o úspešnosti človeka len z dvadsiatich percent? Existuje až 8 typov inteligencie. Čím skôr s nimi dieťa zoznámite, tým rýchlejšie môžete objaviť a rozvíjať jeho prirodzený talent. Ideálne už od škôlky, na spoznávanie sveta a nášho miesta v ňom predsa nikdy nie je priskoro. 

Rodičia, ktorí stoja pred dilemou výberu materskej školy, majú čo robiť, aby sa nestratili v súčasných hitoch. Waldorfské, Montessori, Reggio či jazykové... Espania je iná. Spája čiastkové trendy do jedného uceleného konceptu a prináša riešenie pre tých, ktorí nechcú robiť žiadne kompromisy. 

So svojím programom sa Espania vymyká štandardným „škatuľkám“ moderných vzdelávaco-výchovných inštitúcií a pred univerzálne sylaby kladie jedinečnosť a rozmanitosť každého dieťaťa. Tomu sa počas dňa ujde tak veľa nových a vzrušujúcich podnetov, že domov si okrem vedomostí pravidelne odnáša aj nadšenie. 

Edukačný program Espanie je voľne inšpirovaný teóriou mnohonásobnej inteligencie, vytvorenej harvardským profesorom Howardom Gardnerom. Americký psychológ vyvrátil prežitok, že múdrosť a šikovnosť dokážu obsiahnuť štandardné IQ testy. V skutočnosti si v sebe už od narodenia pestujeme 8 typov inteligencie. V rôznych pomeroch, no pre plnohodnotný život potrebujeme všetky. 

Ak má dieťa odmala šancu zdokonaľovať sa v každom z typov, profituje hneď dvakrát – získa neoceniteľné univerzálne vedomosti a všeobecný rozhľad, a zároveň sa ľahšie zorientuje v tom, čo ho baví, v čom najviac vyniká a čo môže byť v budúcnosti základom pre jeho kariérne smerovanie. Škôlka, ktorá pracuje s teóriou mnohonásobnej inteligencie, je tou najlepšou štartovacou čiarou pre budúce napĺňanie životných ašpirácií. 

1. Jazykovo-verbálna inteligencia

Espania je multilinguálna škôlka, kde pracujú skúsení lektori z celého sveta. Dieťa sa učí predmety po anglicky, po španielsky a po čínsky, čo je jazyk, pri ktorom obzvlášť platí, že pokiaľ sa mu človek nevenuje od raného detstva, v dospelosti už nedoženie zameškané. Z detí, ktoré majú nadmerne rozvinutý tento typ inteligencie, môžu byť raz skvelí lídri, diplomati či spisovatelia. 

2. Logicko-matematická inteligencia

Hodiny matematiky v Espanii nie sú ani tak o nudných počtoch, ako skôr o akčných výzvach, ktoré majú najčastejšie formu hier s pridanou hodnotou cibrenia logiky a analytického myslenia. Z dnešných trojročných nadšencov čísiel raz vyrastú nadaní vedci a technici. 

3. Zvukovo-hudobná inteligencia

Hry na rozličné hudobné nástroje, ako sú flauta či violončelo, prebiehajú v Espanii pod vedením profesionálnych hudobníkov. Hodiny hudby majú pozitívny vplyv na rozvíjanie tvorivosti, schopnosti interpretácie, rozlišovanie melódií a rytmu. Ak dieťa práve pri hudobných predmetoch ožíva najviac, má dobré predpoklady stať sa raz osobnosťou v múzických odvetviach kreatívneho priemyslu. 

4. Pohybová inteligencia

Plávanie, gymnastika, joga či korčuľovanie na ľade sú v Espanii „len“ nadstavbou. Športovanie má však svoje miesto v rozvrhu každý deň. Neraz v netradičných spojeniach, trebárs v kombinácii s matematikou. Ak sa deti majú naučiť rozpoznávať čísla, nefunguje to tak, že si sadnú a budú si ich do nemoty opakovať. Učiteľ im ich schová po triede a najšikovnejší nálezca je motivovaný výhrou.  

5. Vizuálne–priestorová inteligencia

Zabudnite na klasické, stroho zariadené triedy, ako si ich pamätáte z vášho detstva. Aktuálny trend hlása transformáciu učební na detské ihriská plné hravých rekvizít a interaktívnych priestorových prvkov. Presne z tohto modelu vychádza aj Espania a prichádza so starostlivo nadizajnovanými desiatimi tematickými triedami. V ich kreatívnych interiéroch sa každá vyučovacia hodina mení na dobrodružnú bádateľskú výpravu.   

6. Vnútorná inteligencia

Pre porozumenie svetu je dôležité porozumieť najskôr samému sebe. Espania má výborné zázemie pre rozvíjanie detskej individuality, keďže má najlepší pomer učiteľov na jedného žiaka spomedzi všetkých materských škôl na Slovensku. Na jednotlivých hodinách nie je nikdy naraz viac ako 7 detí, čo každému z nich poskytuje dostatočný priestor na sebarealizáciu. 

7. Spoločenská inteligencia

V Espanii sa nezdieľajú len hračky, ale aj pohľady na svet v celej jeho rozmanitej kráse. Deti z medzinárodných rodín a kvalitní zahraniční lektori pomáhajú vytvoriť kozmopolitnú atmosféru, ideálnu pre vštepovanie prirodzeného rešpektu k odlišným kultúram a národnostiam. Cibrenie komunikačných zdatností je niečo, čo sa dieťa nenaučí googlením, ale iba bezprostredným kontaktným zážitkom. Popri budovaní sociálnych zručností tak získa do života dôležité lekcie tolerancie a empatie.   

8. Prírodná inteligencia

Spoznávanie živej aj neživej prírody v Espania štýle má veľa podôb – od návštev chovateľov a ich zvieracích zverencov po výlety do zoo, od zdravej stravy pozostávajúcej z overených lokálnych zdrojov a prírodných ingrediencií po praktické ukážky separovania odpadu. Aj zložitá téma trvalej udržateľnosti sa dá prezentovať hravo a zrozumiteľne, vďaka čomu bude chuť chrániť prírodu vždy braná ako radosť, nie ako povinnosť.  

Úspech sa začína kvalitným vzdelaním 

Úspešná budúcnosť vášho dieťaťa sa odvíja od dnešných rozhodnutí. Nemusíte čakať do jesene, ani sa prispôsobovať termínom zápisov. Espania vám vyjde v ústrety možnosťou zvoliť si čas nástupu dieťaťa do škôlky presne podľa vašich potrieb. Počet miest je obmedzený, preto neváhajte a kontaktujte nás na www.espania.sk.  

Prijímame posledné prihlášky do MŠ na školský rok 2023/2024. Počet detí na zápis je limitovaný.
Informujte sa o voľných miestach na +421 917 025 025 alebo

Spoznajte nás osobne

Radi vám ukážeme, prečo je Espania jediná materská
škola svojho druhu na Slovensku. Dohodnite si návštevu
alebo videocall s riaditeľkou materskej školy a zodpovieme
všetky vaše otázky.

Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte
na +421 917 025 025

SK | EN | ES